Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 10 2018

4874 6fc8 500
Paris, France.
Reposted fromcorvax corvax viacocaineblues cocaineblues
2586 d349 500
Reposted fromcalifornia-love california-love viaThe1995 The1995
2715 e2cb 500
Reposted fromsilkdreams silkdreams viaphilomath philomath

October 30 2018

Potrafię przyznać się do błędu, przeprosić i wiele wybaczyć. Niezwykle cierpliwy ze mnie człowiek i myślę, że moje granice tolerancji dla ludzkich zachowań sięgają bardzo daleko. Taki już ze mnie typ. Ugodowy. Czasami jednak zdarzy się - chociaż niezwykle rzadko - że ktoś uprze się na tyle, że te granice przekroczy. (...) Wtedy już nikogo nie przepraszam, jedynie samą siebie, że wcześniej byłam tak grzeczna, nazbyt wyrozumiała w stosunku do innych i zbyt mało honorowa w stosunku do siebie.

— Aleksandra Steć
Reposted frommaddaleinee maddaleinee viacytaty cytaty

July 21 2018

Bądź zawsze kobietą z klasą. Nawet jeśli świat sponiewierał Cię tak, że właśnie leżysz pośrodku największego błota, jakie w życiu widziałaś. Miej tę cholerną godność. Nie w drogich butach czy seksownej sukience, tylko w dobrym sercu i delikatności. Wtedy możesz być pewna, że nic ani nikt nie odbierze Ci tego co najważniejsze, bo masz to po prostu w sobie.

— Aleksandra Steć
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viafoodforsoul foodforsoul
Pokażcie światu, kim dzisiaj jesteście. Wszystkim, co mamy, jest bowiem dzień dzisiejszy. Wczorajszy przeminął, a jutro może nie nastąpić. 
— Rebekah Crane
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viafoodforsoul foodforsoul
2437 9d9a
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove viafoodforsoul foodforsoul
7386 d4ed
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viafoodforsoul foodforsoul
<3
Reposted fromzatora zatora viafoodforsoul foodforsoul

February 11 2018

3008 22ea 500
Reposted fromDavyJones DavyJones viatojapaula tojapaula
2222 b624 500
Reposted fromno-rest-for-destka no-rest-for-destka viaakysz akysz
6318 e22b
Reposted fromonlyman onlyman viaakysz akysz
4760 bc77 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viaakysz akysz
Reposted fromkriokineza kriokineza viaakysz akysz
2349 1704 500
Gjógv village, Faroe Islands
Reposted fromlovelylovelyu lovelylovelyu viadobby dobby
4001 8bb8 500
Reposted fromcalifornia-love california-love viaakysz akysz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl