Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 21 2020

6569 0669 500
Reposted frommiischa miischa viatobecontinued tobecontinued
0837 90de 500
3523 7628
Reposted fromretro-girl retro-girl viasentymentalna sentymentalna
9700 9278
Reposted frompiepszoty piepszoty viasentymentalna sentymentalna
Reposted fromshakeme shakeme viasentymentalna sentymentalna
3747 3d95 500
Reposted fromkarsina karsina viasentymentalna sentymentalna
Człowiek potrzebuje, żeby zawsze jakieś drzwi były dla niego otwarte. I ramiona. Żeby się na amen nie zamknął w sobie.
— Olga Wojciechowska - "Listy niczyje"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viafoodforsoul foodforsoul
3310 4df6 500
Reposted frommiischa miischa viafoodforsoul foodforsoul
Trzeba nauczyć się odpuszczać miłość, której nie ma, przyjaźnie, które nie służą, i ludzi, których nie ma obok, gdy najbardziej tego potrzebujemy. I pamiętać o tym, by nie zmuszać nikogo do niczego. Wymuszone rzeczy nie są nic warte.
— Tomasz Antosiewicz
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viamikmikmik mikmikmik
7981 5541 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viafoodforsoul foodforsoul
9135 7adf
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viafoodforsoul foodforsoul
Chciałbym się jeszcze powłóczyć z Tobą, póki żyjemy i mam Cię obok.
— Koniec Świata ''Oranżada''
Reposted frompsychodelik psychodelik viaforeveryoung foreveryoung
5602 5034
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viaforeveryoung foreveryoung
Jeszcze wczoraj myślałam,że mam czas zadzwonić,napisać, pogadać, przeprosić. Przywitać się, iść na spacer. Dzisiaj już nie odkładam. Nie planuję. Duma ustępuje miejsca życzliwości. Poznałam smak gorącej kawy, usłyszałam głos jeszcze niedawno niewidzialnego dla mnie sąsiada. Przeczytałam książkę od dawna czekającą na swój czas. Musimy przewartościować coś bardzo ważnego,swoje życie...
— Natalia Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viacytaty cytaty
Strach przed lataniem i głód doświadczeń Wstyd przed mówieniem sobie "nie wiem"
— Myslovitz "Mieć czy być"
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty

November 10 2018

4874 6fc8 500
Paris, France.
Reposted fromcorvax corvax viacocaineblues cocaineblues
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...