Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 17 2017

1937 5407
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viacristinaa cristinaa
0983 734e 500
Reposted frompugul pugul viaDreamInMyPocket DreamInMyPocket
1415 6916
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viacristinaa cristinaa
W każdej silnej kobiecie jest pierwiastek słabości, który mężczyzna powinien chronić, nie wykorzystywać.
— Charlotte Nieszyn-Jasińska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaforeveryoung foreveryoung
Reposted frombluuu bluuu viaphilomath philomath
2598 3bad
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaimchuckbasss imchuckbasss
“Strive not to be a success, but rather to be of value.” - Albert Einstein
— (via psych-facts)
Reposted fromAmericanlover Americanlover viaphilomath philomath
(...) Paradoksalnie - gdy masz depresyjną osobowość, lepiej dajesz sobie radę z przewlekłym bólem. Lepiej dajesz sobie radę z sytuacjami, które nie dają nadziei na poprawę.
— Jonathan Franzen (wysokie obcasy nr 15)
Reposted fromrollinsonowa rollinsonowa viafoodforsoul foodforsoul
4761 6560 500
Reposted fromdivi divi viafoodforsoul foodforsoul
5619 fb82 500
Reposted fromdivi divi viaphilomath philomath

Wiem tylko, że jednego dnia czuję się dobrze, życie jest słodkie i niczego mi nie potrzeba, a następnego rwę się do ucieczki, nie mogę znaleźć dla siebie miejsca i znowu się pogrążam.

— Paula Hawkins
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viacrambie crambie

September 06 2017

1032 7820 500
Reposted fromhagis hagis viacytaty cytaty
9546 a758 500
Reposted fromautumn-feeling autumn-feeling viacats cats
7605 9c62
0266 8e39
Reposted fromdailylife dailylife viafoodforsoul foodforsoul
2238 1f20
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaimchuckbasss imchuckbasss
To ważne, żeby mieć przyjaciół, z którymi możesz robić więcej niż plotkować, pić i palić. Zaprzyjaźnij się z ludźmi, z którymi możesz iść na śniadanie, przy których możesz płakać, takich którzy wspierają Twoje cele życiowe i wierzą w Ciebie.
2358 ff43 500

lilyadoreparis:

Palais Garnier, Opéra de Paris. Photo superchinois801.

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl