Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 17 2017

Wiem tylko, że jednego dnia czuję się dobrze, życie jest słodkie i niczego mi nie potrzeba, a następnego rwę się do ucieczki, nie mogę znaleźć dla siebie miejsca i znowu się pogrążam.

— Paula Hawkins
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viacrambie crambie

September 06 2017

1032 7820 500
Reposted fromhagis hagis viacytaty cytaty
9546 a758 500
Reposted fromautumn-feeling autumn-feeling viacats cats
7605 9c62
0266 8e39
Reposted fromdailylife dailylife viafoodforsoul foodforsoul
2238 1f20
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaimchuckbasss imchuckbasss
To ważne, żeby mieć przyjaciół, z którymi możesz robić więcej niż plotkować, pić i palić. Zaprzyjaźnij się z ludźmi, z którymi możesz iść na śniadanie, przy których możesz płakać, takich którzy wspierają Twoje cele życiowe i wierzą w Ciebie.
2358 ff43 500

lilyadoreparis:

Palais Garnier, Opéra de Paris. Photo superchinois801.

July 03 2017

0125 1bc7 500
– A jak pani sypia?
– Różnie.
– To znaczy jak?
– Nie mogę zasnąć, nie mogę się obudzić.
Reposted fromMuppet Muppet viaDoINeedToBeBetter DoINeedToBeBetter
5209 d180 500
Reposted fromprivacea privacea viaDreamInMyPocket DreamInMyPocket
Taste me. Drink my soul. Show me all the things that I shouldn't know.
Reposted fromAng3ll Ang3ll viacytaty cytaty
Chcieć – oznacza wpływać na przebieg wydarzeń. 
To takie naturalne – bać się mocnych wrażeń. 
Lecz wiadomo – nikt nie wyjdzie z tego gówna bez obrażeń.
— Fokus
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viacytaty cytaty
8035 e23f
Może zaczekaj, nie rób kroku wprzód, który okaże się krokiem wstecz.
— moje imię na jej ustach
Reposted fromrawwwr rawwwr viacytaty cytaty
9700 9278
Reposted frompiepszoty piepszoty viamizeria mizeria
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl