Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 02 2017

5004 fa94
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viaphilomath philomath
9423 3812
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viafoodforsoul foodforsoul

March 13 2017

2398 ddd9 500
Reposted fromlongfish longfish viaseaoflove seaoflove
4572 4f40
6611 cbcd
Reposted fromrisky risky viacytaty cytaty
Play fullscreen
Reposted frommizeria mizeria

March 09 2017

0818 67a0
Reposted byDreamInMyPocket DreamInMyPocket
0756 b200 500
Reposted byfridays-karma fridays-karma
0689 2592 500

March 07 2017

8182 adef 500
3039 6f9a
Nikt nie powiedział, że dobre decyzje nie będą Cię ranić.
— Mój stary przyjaciel, Włóczka
Reposted fromsmutnazupa smutnazupa viatobecontinued tobecontinued
Nie obawiaj się swoich uczuć. Są twoje. Tłumienie emocji rodzi napięcia w ciele.

Sekret 5

Kobieta widzi, że zachowuje się jak kretynka, ale nie jest w stanie z tym nic zrobić

Spogląda na siebie z góry i nie jest w stanie uwierzyć: naprawdę ta wrzeszcząca, historyczna wariatka to ja? Przecież zachowuję się jak debilka. Mogłabym to załatwić na spokojnie, przypierdalam się o jakieś bzdety.

I robi awanturę dalej.

— Piotr C. siedzi w mojej głowie.
Reposted frommakemewannadie makemewannadie viapauza pauza
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl