Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 09 2017

0756 b200 500
Reposted byfridays-karma fridays-karma
0689 2592 500

March 07 2017

8182 adef 500
3039 6f9a
Nikt nie powiedział, że dobre decyzje nie będą Cię ranić.
— Mój stary przyjaciel, Włóczka
Reposted fromsmutnazupa smutnazupa viatobecontinued tobecontinued
Nie obawiaj się swoich uczuć. Są twoje. Tłumienie emocji rodzi napięcia w ciele.

Sekret 5

Kobieta widzi, że zachowuje się jak kretynka, ale nie jest w stanie z tym nic zrobić

Spogląda na siebie z góry i nie jest w stanie uwierzyć: naprawdę ta wrzeszcząca, historyczna wariatka to ja? Przecież zachowuję się jak debilka. Mogłabym to załatwić na spokojnie, przypierdalam się o jakieś bzdety.

I robi awanturę dalej.

— Piotr C. siedzi w mojej głowie.
Reposted frommakemewannadie makemewannadie viapauza pauza
7269 534a
Reposted frompeper peper viapauza pauza
5612 c525
Reposted fromscorpix scorpix viagosza gosza
Ktoś kiedyś powiedział mi, że czasem po prostu potrzebujemy by ktoś nam towarzyszył. Bez słów. Bez zbędnych gestów. Ale ze wsparciem, jakie niesie sama obecność osoby, której ufamy. Z jego siłą, której czasem nam brakuje.
— Anna Bellon
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viapikkumyy pikkumyy
3300 1915
jak nierówno między ludzi wydzielone jest szczęście...
— Nad Niemnem
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze vianiskowo niskowo

March 05 2017

pamiętaj - wszystko co dobre zaczyna się w marcu!
— odliczanie trwa.
Naj­straszniej­sze są równa­nia z wiadomą, której nie chce­my przyjąć do wiadomości.
— Stanisław Jerzy Lec
Reposted fromIkuszka Ikuszka viadefenceless defenceless
4953 31be
Reposted fromcarameltea carameltea viayellowminute yellowminute
9954 fccf
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viajustmine justmine
7992 b737
Reposted frommartynkowa martynkowa viajustmine justmine
Pamiętanie o tym, że kiedyś umrzesz jest najlepszym sposobem jaki znam na uniknięcie myślenia o tym, że masz cokolwiek do stracenia. Już teraz jesteś nagi. Nie ma powodu, dla którego nie powinieneś żyć tak, jak nakazuje ci serce.
— Steve Jobs
Reposted frominpassing inpassing viajustmine justmine
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl