Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 04 2017

0325 cacf 500
Reposted frommartinini martinini viaphilomath philomath
Każdy z nas skrywa w duszy swoje prywatne ruchome piaski, w których czasem tonie. 
— Regina Brett
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viacytaty cytaty

October 07 2017

3976 a9ab 500
Reposted fromMatalisman Matalisman viaphilomath philomath
Reposted frombluuu bluuu viafoodforsoul foodforsoul

September 25 2017

8307 70f2
Reposted fromnocnatesciowa nocnatesciowa viafreeway freeway

Twoja obecność nikomu nie uratuje życia. Nie zmieni wyników badań. Nie uczyni możliwej teleportacji o dwa kraje dalej. Ale pewnego dnia być może sprawi, że komuś po prostu będzie łatwiej przejść przez trudny czas, który nazywamy życiem. 

Pora znów być kimś więcej, a nie mniej, niż tylko człowiekiem.

http://kobietanakonkretach.pl/samotnosc-w-wielkim-miescie/
O wielkich zmianach decydują małe epizody. Jedno spotkanie, jedna książka, jedna decyzja.
— Jacek Walkiewicz
Mam ciężki charakter, ale serce dobre.
— (via niewidoczny-smutek)
Reposted fromdivi divi viaeverythingisalright everythingisalright
Jak mam sobie poradzić, posiadając umysł, który wszystko postrzega emocjonalnie?
— Kate Bush
Reposted frommyrla myrla vianiskowo niskowo
5634 ff61 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaphilomath philomath
1563 6e2f
17...
Reposted fromscorpix scorpix viaphilomath philomath
1810 3bff 500
Reposted frombrumous brumous viaphilomath philomath

September 24 2017

4621 7567
7847 f965 500
Reposted fromtosiaa tosiaa viaphilomath philomath

September 21 2017

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl