Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 13 2017

20:08
2398 ddd9 500
Reposted fromlongfish longfish viaseaoflove seaoflove
20:08
20:07
4572 4f40
20:07
20:07
6611 cbcd
Reposted fromrisky risky viacytaty cytaty
20:07
Play fullscreen
Reposted frommizeria mizeria

March 09 2017

08:29
0818 67a0
Reposted byDreamInMyPocket DreamInMyPocket
08:29
0756 b200 500
Reposted byfridays-karma fridays-karma
08:28
0689 2592 500

March 07 2017

22:32
22:31
8182 adef 500
22:31
22:31
3039 6f9a
22:30
Nikt nie powiedział, że dobre decyzje nie będą Cię ranić.
— Mój stary przyjaciel, Włóczka
Reposted fromsmutnazupa smutnazupa viatobecontinued tobecontinued
22:30
Nie obawiaj się swoich uczuć. Są twoje. Tłumienie emocji rodzi napięcia w ciele.
20:30

Sekret 5

Kobieta widzi, że zachowuje się jak kretynka, ale nie jest w stanie z tym nic zrobić

Spogląda na siebie z góry i nie jest w stanie uwierzyć: naprawdę ta wrzeszcząca, historyczna wariatka to ja? Przecież zachowuję się jak debilka. Mogłabym to załatwić na spokojnie, przypierdalam się o jakieś bzdety.

I robi awanturę dalej.

— Piotr C. siedzi w mojej głowie.
Reposted frommakemewannadie makemewannadie viapauza pauza
20:27
7269 534a
Reposted frompeper peper viapauza pauza
20:26
5612 c525
Reposted fromscorpix scorpix viagosza gosza
20:24
Ktoś kiedyś powiedział mi, że czasem po prostu potrzebujemy by ktoś nam towarzyszył. Bez słów. Bez zbędnych gestów. Ale ze wsparciem, jakie niesie sama obecność osoby, której ufamy. Z jego siłą, której czasem nam brakuje.
— Anna Bellon
20:24
3300 1915
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl